Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ENERGETICKÝCH A ODPADNÍCH VOD

Laboratoře a zkušebny provádějí akreditované zkoušky podle českých, evropských a mezinárodních norem

–          energetických vod

–          odpadních vod

 • Stanovení elektrické konduktivity
 • Stanovení pH
 • Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK
 • Stanovení sumy vápníku a hořčíku
 • Stanovení oxidu křemičitého
 • Stanovení oxidu fosforečného 
 • Stanovení amonných iontů 
 • Stanovení železa

Dále laboratoř provádí:

 • zkoušky chemického složení vzorků napájecích a kotelních vod, par, kondenzátů a vod z chemických úpraven
 • zkoušky chemického složení a fyzikálních vlastností odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod
 • chemické rozbory popelovin, úsad a nánosů z teplosměnných ploch kotlů, výměníků, parních a spalovacích turbín

 Tyto zkoušky pomáhají při hodnocení stavu provozovaných zařízení, hodncení vlivu na životní prostředí. Zkoušky mohou být doplněny akreditovanou zkouškou stanovení obsahu těžkých kovů.

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.