LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ENERGETICKÝCH A ODPADNÍCH VOD

Laboratoře a zkušebny provádějí akreditované zkoušky podle českých, evropských a mezinárodních norem

–          energetických vod

–          odpadních vod

 • Stanovení elektrické konduktivity
 • Stanovení pH
 • Stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK
 • Stanovení sumy vápníku a hořčíku
 • Stanovení oxidu křemičitého
 • Stanovení oxidu fosforečného 
 • Stanovení amonných iontů 
 • Stanovení železa

Dále laboratoř provádí:

 • zkoušky chemického složení vzorků napájecích a kotelních vod, par, kondenzátů a vod z chemických úpraven
 • zkoušky chemického složení a fyzikálních vlastností odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod
 • chemické rozbory popelovin, úsad a nánosů z teplosměnných ploch kotlů, výměníků, parních a spalovacích turbín

 Tyto zkoušky pomáhají při hodnocení stavu provozovaných zařízení, hodncení vlivu na životní prostředí. Zkoušky mohou být doplněny akreditovanou zkouškou stanovení obsahu těžkých kovů.

 • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
  Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.