Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

     Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ DŘEVĚNÉHO UHLÍ A BRIKET Z DŘEVĚNÉHO UHLÍ

Laboratoř provádí následující zkoušky dle ČSN EN 1860-2:

  • Stanovení celkové vody
  • Stanovení popela
  • Stanovení prchavé hořlaviny
  • Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
  • Stanovení vodíku
  • Výpočet vázaného uhlíku
  • Granulometrický rozbor
  • Stanovení sypné hmotnosti
  • Mikroskopický rozbor nevhodných přísad

Výsledky analýzy mohou být podkladem pro Osvědčení o kvalitě výrobku nebo pro Certifikát.

Dle požadavku zákazníka lze provést i další zkoušky.

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.