LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

     Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ UHLÍ, SPALITELNÝCH ODPADŮ A POPELOVIN

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          tuhých paliv (např. černé uhlí, hnědé uhlí, koks, směsná paliva)

–          popelovin 

Laboratoř provádí akreditované zkoušky podle českých a mezinárodních norem:

  • Stanovení vody
  • Stanovení popela
  • Stanovení prchavé a neprchavé hořlaviny
  • Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
  • Stanovení vodíku a uhlíku
  • Stanovení dusíku
  • Stanovení veškeré síry a popelové síry
  • Chemický rozbor popela
  • Stanovení teploty deformace, měknutí, tání a tečení popelovin (subdodávka)
  • Stanovení melitelnosti metodou Hardgrove
  • Stanovení melitelnosti metodou VTI
  • Stanovení nedopalu
  • Granulometrický rozbor
  • Stanovení sypné hmotnosti (neakreditované)
  • Stanovení skutečné hustoty (neakreditované)
  • Stanovení melitelnosti metodou VÚK

 

  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.