PF 2019

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

     Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ UHLÍ, SPALITELNÝCH ODPADŮ A POPELOVIN

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          tuhých paliv (např. černé uhlí, hnědé uhlí, koks, směsná paliva)

–          popelovin 

Laboratoř provádí akreditované zkoušky podle českých a mezinárodních norem:

 • Stanovení vody
 • Stanovení popela
 • Stanovení prchavé a neprchavé hořlaviny
 • Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
 • Stanovení vodíku a uhlíku
 • Stanovení dusíku
 • Stanovení veškeré síry a popelové síry
 • Chemický rozbor popela
 • Stanovení teploty deformace, měknutí, tání a tečení popelovin (subdodávka)
 • Stanovení melitelnosti metodou Hardgrove
 • Stanovení melitelnosti metodou VTI
 • Stanovení nedopalu
 • Granulometrický rozbor
 • Stanovení sypné hmotnosti
 • Stanovení skutečné hustoty

 

 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.