Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

     Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ UHLÍ, SPALITELNÝCH ODPADŮ A POPELOVIN

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          tuhých paliv (např. černé uhlí, hnědé uhlí, koks, směsná paliva)

–          popelovin 

Laboratoř provádí akreditované zkoušky podle českých a mezinárodních norem:

 • Stanovení vody
 • Stanovení popela
 • Stanovení prchavé a neprchavé hořlaviny
 • Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
 • Stanovení vodíku a uhlíku
 • Stanovení dusíku
 • Stanovení veškeré síry a popelové síry
 • Chemický rozbor popela
 • Stanovení teploty deformace, měknutí, tání a tečení popelovin (subdodávka)
 • Stanovení melitelnosti metodou Hardgrove
 • Stanovení melitelnosti metodou VTI
 • Stanovení nedopalu
 • Granulometrický rozbor
 • Stanovení sypné hmotnosti
 • Stanovení skutečné hustoty

 

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.