Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Kovy a jiné prvky se do tuhých biopaliv (pelet a briket) a TAP mohou dostat z konzervačních chemikálií (kontaminace As, B, Cl, Cr, Cu, F, P, Zn), barev (kontaminace Cd, Pb, Ti), použitých minerálních olejů a plastických maziv, zeminy (např. při skladování, transportu nebo manipulaci), dopravy (kontaminace solí k úpravě silnic), použitých nástrojů či strojů (kontaminace Fe, Cr, Ni), aditiv (např. vápenec – kontaminace Ca, kaolin – kontaminace Si, Al) či chemických přísad (louhy, lepidla, pojiva) nebo plastu apod..

Stanovení obsahu hlavních prvků v biopalivech se provádí podle ČSN P CEN/TS 15290 na přístrojové technice, např. ICP, AAS apod. Obvykle se stanovuje těchto 8 prvků:

 • Arzén As
 • Kadmium Cd
 • Chróm Cr
 • Měď Cu
 • Olovo Pb
 • Rtuť Hg
 • Nikl Ni
 • Zinek Zn

Dle požadavku zákazníka laboratoř provede stanovení obsahu dalších prvků. 

Zkoušená biomasa:

 • pelety
 • brikety
 • ekopelety
 • ekobrikety
 • bylinné pelety (rostlinné pelety)
 • bylinné brikety (rostlinné brikety)
 • dřevěné pelety
 • dřevěné brikety
 • EU-brikety
 • EU-pelety

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.