Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

 

Dalším důležitým parametrem posuzování pelet a briket, ostatní biomasy a TAP,  je obsah popela, podle jehož charakteru lze usuzovat na vznik nánosů ve spalovacím prostoru a na charakter popelovin. Dále lze provést chemický rozbor popela a jeho tavitelnost. Znalost výskytu a množství těžkých kovů a dalších prvků je důležitá hlavně z hlediska ochrany životního prostředí.

Pro stanovení obsahu popela se u tuhého biopaliva používá norma ČSN EN 14775, jejíž podstatou je spálení vzorku a jeho vyžíhání do konstantní hmotnosti.

Zkoušená biomasa:

  • pelety
  • brikety
  • ekopelety
  • ekobrikety
  • bylinné pelety (rostlinné pelety)
  • bylinné brikety (rostlinné brikety)
  • dřevěné pelety
  • dřevěné brikety
  • EU-brikety
  • EU-pelety

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.