Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Jedním z nejdůležitějších parametrů při  zkoušení pelet a briket , ostatní biomasy a TAP  je stanovení obsahu vody, která ovlivňuje výhřevnost paliva. Je to také důležitý parametr pro výrobu pelet i briket z biomasy. Z materiálu s vyšším obsahem vody lze jen s problémy vyrobit kvalitní pelety či brikety,  nebo je to i zcela nemožné.

Voda se v palivu z tuhé biomasy stanovuje jako celková voda dle ČSN EN 14774-1 až 3. Jedná se o referenční metodu, zjednodušenou nebo metodu stanovení vody v analytickém vzorku.

Prakticky však se jedná o řízené vysušení vzorku při 105 °C a zjištění úbytku hmotnosti vážením.

Zkoušená biomasa:

  • pelety
  • brikety
  • ekopelety
  • ekobrikety
  • bylinné pelety (rostlinné pelety)
  • bylinné brikety (rostlinné brikety)
  • dřevěné pelety
  • dřevěné brikety
  • EU-brikety
  • EU-pelety

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.