Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Je vhodné znát koncentrace síry a chlóru v peletách a briketách, ostatní biomase a TAP,  protože se síra a chlór během hoření přeměňují na oxidy síry a chloridy. Ty pak jako chlorované aromatické sloučeniny a další emise mohou být nebezpečné životnímu prostředí i spalovacímu zařízení.

Stanovení celkového obsahu síry a chloru se pro tuhá biopaliva provádí podle ČSN EN 15289. Stanovení může být prováděno elementárními analyzátory nebo jinými metodami.

Zkoušená biomasa:

  • pelety
  • brikety
  • ekopelety
  • ekobrikety
  • bylinné pelety (rostlinné pelety)
  • bylinné brikety (rostlinné brikety)
  • dřevěné pelety
  • dřevěné brikety
  • EU-brikety
  • EU-pelety

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.