Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 123
Tel.: +420 545 110 125
Kontaktní formulář

TÜV NORD Czech, LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

  

 

 

Zkoušky pelet a briket vyrobených z biomasy a TAP (tuhých alternativních paliv) provádíme podle českých, evropských, německých i rakouských norem (tj. ČSN EN 14961-1 a dalších).

 Zajišťujeme provedení všech akreditovaných zkoušek, které slouží k prokázání kvality výrobků podle výše uvedených norem a mohou být také podkladem pro certifikaci pelet nebo briket.

Naše služby jsou komplexní, obsahují nabídku vzorkování tuhých biopaliv (pelety, brikety, dřevní štěpka, drcené dřevo a ostatní biomasa), provedení akreditovaných zkoušek, vydání akreditovaného protokolu, vystavení neakreditovaného Osvědčení o kvalitě výrobku nebo prostřednictvím COV 3170 TÜV NORD Czech akreditovaného Certifikátu na daný výrobek (pelety a brikety).

Rozsah akreditovaných zkoušek:

Zkoušená biomasa:

  • pelety
  • brikety
  • ekopelety
  • ekobrikety
  • bylinné pelety (rostlinné pelety)
  • bylinné brikety (rostlinné brikety)
  • dřevěné pelety
  • dřevěné brikety
  • EU-brikety
  • EU-pelety

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.