TÜV NORD Czech, LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

  

 

 

Zkoušky pelet a briket vyrobených z biomasy a TAP (tuhých alternativních paliv) provádíme podle českých, evropských, německých i rakouských norem (tj. ČSN EN 14961-1 a dalších).

 Zajišťujeme provedení všech akreditovaných zkoušek, které slouží k prokázání kvality výrobků podle výše uvedených norem a mohou být také podkladem pro certifikaci pelet nebo briket.

Naše služby jsou komplexní, obsahují nabídku vzorkování tuhých biopaliv (pelety, brikety, dřevní štěpka, drcené dřevo a ostatní biomasa), provedení akreditovaných zkoušek, vydání akreditovaného protokolu, vystavení neakreditovaného Osvědčení o kvalitě výrobku nebo prostřednictvím COV 3170 TÜV NORD Czech akreditovaného Certifikátu na daný výrobek (pelety a brikety).

Rozsah akreditovaných zkoušek:

Zkoušená biomasa:

 • pelety
 • brikety
 • ekopelety
 • ekobrikety
 • bylinné pelety (rostlinné pelety)
 • bylinné brikety (rostlinné brikety)
 • dřevěné pelety
 • dřevěné brikety
 • EU-brikety
 • EU-pelety
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.