PF 2019

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

                             Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KAPALNÝCH PALIV A OLEJŮ

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          topných olejů (lehkých i těžkých)  

–          kapalných paliv (např. automobilový benzin, motorová nafta, bionafta)

–          motorových olejů

–          průmyslových olejů

Laboratoř provádí následující zkoušky podle českých, evropských a mezinárodních norem:

 • Stanovení vody
 • Stanovení popela
 • Stanovení vodíku a uhlíku
 • Stanovení dusíku
 • Stanovení síry
 • Stanovení spalného tepla
 • Stanovení výhřevnosti
 • Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku
 • Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
 • Stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona
 • Stanovení mechanických nečistot
 • Stanovení hustoty
 • Stanovení kinematické viskozity
 • Stanovení čísla kyselosti
 • Stanovení bodu tuhnutí
 • Stanovení asfalténů
 • Stanovení chemického složení
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.