Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

                             Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KAPALNÝCH PALIV A OLEJŮ

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          topných olejů (lehkých i těžkých)  

–          kapalných paliv (např. automobilový benzin, motorová nafta, bionafta)

–          motorových olejů

–          průmyslových olejů

Laboratoř provádí následující zkoušky podle českých, evropských a mezinárodních norem:

 • Stanovení vody
 • Stanovení popela
 • Stanovení vodíku a uhlíku
 • Stanovení dusíku
 • Stanovení síry
 • Stanovení spalného tepla
 • Stanovení výhřevnosti
 • Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku
 • Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
 • Stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona
 • Stanovení mechanických nečistot
 • Stanovení hustoty
 • Stanovení kinematické viskozity
 • Stanovení čísla kyselosti
 • Stanovení bodu tuhnutí
 • Stanovení asfalténů
 • Stanovení chemického složení

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.