ANALÝZA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KAPALNÝCH PALIV A OLEJŮ

Analýza chemického složení a fyzikálních vlastností

–          topných olejů (lehkých i těžkých)  

–          kapalných paliv (např. automobilový benzin, motorová nafta, bionafta)

–          motorových olejů

–          průmyslových olejů

Laboratoř provádí následující zkoušky podle českých, evropských a mezinárodních norem:

 • Stanovení vody
 • Stanovení popela
 • Stanovení vodíku a uhlíku
 • Stanovení dusíku
 • Stanovení síry
 • Stanovení spalného tepla
 • Stanovení výhřevnosti
 • Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku
 • Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense
 • Stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona
 • Stanovení mechanických nečistot
 • Stanovení hustoty
 • Stanovení kinematické viskozity
 • Stanovení čísla kyselosti
 • Stanovení bodu tuhnutí
 • Stanovení asfalténů
 • Stanovení chemického složení

 zpět

 • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
  V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
 • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
  Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.