Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

                                  Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060

Provádí akreditované zkoušky:

  • tuhých biopaliv (např. biomasa, dřevní štěpka, brikety a pelety různého složení, piliny, sláma, kůra, zrno, šťovík aj.)
  • alternativních paliv – TAP (buničina, lepenka, textil, kůže, polyethylén, PET lahve aj.)

Akreditované zkoušky paliv z biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP) se provádějí podle českých, evropských, národních i mezinárodních norem v následujícím rozsahu:

TÜV NORD Czech, s.r.o., Certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45011:1998 provádí certifikaci tuhých paliv a tuhých biopaliv, a pro tato paliva vydává akreditovaný Certifikát.

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.