PF 2019

Dne 5.3.2013 pořádal TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny úspěšný seminář určený pro pracovníky maloobchodů a velkoobchodů, prodejce kotlů, pro odběratele a další uživatele biopaliv.

 Cílem školení bylo představit požadavky nejnovějších evropských norem na klasifikaci a kvalitu biopaliv („Specifikace a třídy paliv pro maloodběratele“), tedy dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky, palivového dřeva, dřevěného uhlí a briket z dřevěného uhlí, a to v porovnání s reálnou situací na českém trhu s biopalivy a s riziky, které s sebou jejich nenaplnění přináší.

 Účastníci semináře byliseznámeni s různými druhy paliv a jejich užitnými vlastnostmi; bylojim objasněno, které parametry kvality sledovat při nákupu zboží, na co si dávat pozor a jakým způsobem kvalitu vizuálně vyhodnotit. Dále budou seznámeni s požadavky na certifikáty pro pelety a brikety a s rozdíly mezi certifikátem a dalšími dokumenty potvrzujícími kvalitu paliva. Program naleznete zde

 
 
 

 Pro bližší informace a přihlášky:

 RNDr. Alice Kotlánová

Email: laboratore@tuev-nord.cz

Tel. +420 545 110 120-2

Fax: +420 545 211 709

www.tuev-nord.cz

PROGRAM ŠKOLENÍ

Čas

Téma

Přednášející

8:30

Registrace účastníků

9:00

Zahájení školení

Tomáš Havránek

9:15

Kvalita a certifikace dřevních pelet a briket

RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

10:30

Přestávka na kávu

11:00

Kvalita palivového dřeva a dřevní štěpky

RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

12:15

Oběd formou studeného rautu

12:45

Kvalita dřevního uhlí a briket z dřevěného uhlí

RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech

13:45

Výroba a prodej pelet a dřevěných paliv – zhodnocení situace na českém trhu

Využití kotlů na biomasu v ČR

Certifikace dřevních pelet dle EN – současnost a výhled do roku 2020

Ing. Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta, předseda představenstva

14:30

Diskuze, orientace v databázi norem na portálu ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví)

15:00

Předpokládaný čas ukončení školení

  Organizační pokyny:        

 Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. Přihlášky zasílejte nejpozději do 28.2.2013.

 Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji, prosím, dokladem o platbě.

 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby. V případě neúčasti se vložné nevrací a daňový doklad bude zaslán poštou.

Školení je první ze série 3 školení o tuhých biopalivech – v případě Vaší účasti na dalších školeních (II. Správná praxe vzorkování a správná laboratorní praxe zkoušení výrobků z biomasy, III. Požadavky na prokazování kvality biopaliv v celém výrobním řetězci) Vám bude poskytnuta sleva ve výši 30%. Školení jsou na sobě nezávislá a účastník obdrží osvědčení po absolvování každého z nich.

 Těšíme se na setkání s Vámi!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.