Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizace pořádal v Brně

Seminář k nové normě pro klasifikaci a specifikaci tuhých biopaliv ČSN EN 14961-1:2010

a částem 2 až 6 této normy.  Cílem tohoto semináře bylo seznámit výrobce, odběratele a dodavatele s novými požadavky na kvalitu tuhých biopaliv (pelet, briket, dřevní štěpky apod.), které se budou vztahovat na státy používající evropské normy.  Přihlášky byly na www. tuev-nord.cz nebo si je bylo možno vyžádat na laboratore@tuev-nord.cz.

Seminář proběhl v Brně, dne 27.5.2010 v 10:00 h v prostorách školicí místnosti Alstom s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.