LABORATOŘE A ZKUŠEBNY, BRNO

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060   

  

 

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako zkušební laboratoř č. 1060. Tato akreditace má mezinárodní uznání a umožňuje laboratoři používat mezinárodní značku ILAC-MRA.  

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno jsou akreditovány pro zkušební činnost v oblastech:

 • Chemických rozborů materiálů
 • Metalografie (F1)
 • Mechanického zkoušení kovů (F1) a nekovových materiálů
 • Rozborů paliv, maziv a vod (F1) 

Provádějí také přípravu zkušebních tělísek. Tato příprava není akreditována.

Zkoušky jsou prováděny podle různých národních, evropských i mezinárodních norem, tj. EN, ISO, DIN, ÖNORM, ASME, SA, CEN/TS, ASTM, ČSN, aj. Laboratoře označené F1 mohou v rámci přiznané flexibility typu 1 zařadit do zkoušení aktuální normalizované metody (technické ekvivalenty), za předpokladu, že zůstane zachován princip měření.

Laboratoře a zkušebny používají ke zkouškám měřidla a zkušební zařízení, která jsou pravidelně kalibrována a vždy k nim lze doložit platné kalibrační listy.

Jednotlivé laboratoře a zkušebny se s vyhovujícími výsledky zúčastňují mezilaboratorních zkoušek ve všech oblastech, které zajišťují. Certifikáty o účasti jsou uvedeny na stránkách www.tuev-nord.cz.

Pracovníci provádějící zkoušky mají odpovídající vzdělání a praxi a pravidelně se zúčastňují odborných kurzů a školení, a tak je zajišťováno průběžné zvyšování jejich kvalifikace.

TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny, Brno se prostřednictvím své účasti v Technických normalizačních komisích (TNK) účastní normotvorných procesů probíhajících v Evropské unii. Jako Technické normalizační centrum (TNC) pro normalizaci v oblasti zkoušení biomasy, chemie a udržitelnosti biomasy aktivně vstupují do evropských normalizačních procesů a ovlivňují konečné znění evropských (EN) i mezinárodních (ISO) norem.

 

 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.