PF 2019

V černu 2010 vydal ÚNMZ novou klasifikační evropskou normu na pelety, brikety a další biomasu ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv- Část 1: Obecné požadavkyNorma obsahuje tabulky, ve kterých jsou specifikovány požadavky na kvalitu tuhých biopaliv:

 • Tabulka 3 Specifikace vlastností briket
 • Tabulka 4 Specifikace vlastností  pelet
 • Tabulka 5 Specifikace vlastností dřevní štěpky
 • Tabulka 6 Specifikace vlastností rozdrceného dřevního paliva
 • Tabulka 7 Specifikace vlastností metrového dříví, polen
 • Tabulka 8 Specifikace vlastností pilin
 • Tabulka 9 Specifikace vlastností hoblin
 • Tabulka 10 Specifikace vlastností kůry
 • Tabulka 11 Specifikace vlastností balíků slámy, lesknice rákosovité a Miscanthu
 • Tabulka 12 Specifikace vlastností energetických zrn
 • Tabulka 13 Specifikace vlastností olivových výlisků
 • Tabulka 14 Specifikace vlastností ovocných pecek a jader
 • Tabulka 15 Specifikace vlastností dalších tuhých biopaliv

Tato norma je první částí souboru 6 norem, které řeší problematiku klasifikace a specifikace různých výrobků tuhých biopaliv. Další části normy budou obsahovat tabulky požadavků na tyto biopaliva:

 • Část 2 – klasifikace dřevěných pelet pro maloodběratele
 • Část 3 – klasifikace dřevěných briket pro maloodběratele
 • Část 4 – klasifikace dřevní štěpky pro maloodběratele
 • Část 5 – klasifikace palivového dříví pro maloodběratele
 • Část 6 – klasifikace pelet z jiné biomasy než dřeva pro maloodběratele,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.