Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

                                                                                

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Název školení: Kvalita biopaliv a způsoby jejího hodnocení

Datum konání: 5.3.2013 (úterý)

Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., Křenová 52 (dům Nosreti), Brno

Cena: 1.850,- Kč  (bez DPH) / osoba, cena s DPH: 2 238,50 Kč/ osoba

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 4.3.2013 na email: laboratore@tuev-nord.cz,  tel.: 545 110 120-2, Nebo fax: 545 211 709

Platbu lze provést přímo před přednáškou.

Seznam účastníků

 

Účastník 1:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 2:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 3:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 4:

Jméno a příjmení:

 

Email:

 

Organizace

 

Adresa

 

IČ/DIČ

 

 

 

Kontakt (email/tel)

 

 

POTVRZENÍ PLATBY

Úhrada účastnického poplatku ve výši ………………….… byla provedena dne ………….…….……
převodem z našeho účtu č.: ……………….……………………………………………………………………………
na Váš účet č.: 72813/0300 – ČSOB Praha (IBAN: CZ93 0300 0000 0000 0007 2813, BIC: CEKOCZPP).

Jako variabilní symbol pro platbu uveďte Vaše IČO. Po obdržení platby bude vystaven daňový doklad v souladu s platným zákonem o DPH

.…………………………………….……

                                                                                                       podpis, razítko

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.