ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Název školení: Kvalita biopaliv a způsoby jejího hodnocení

Datum konání: 5.3.2013 (úterý)

Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., Křenová 52 (dům Nosreti), Brno

Cena: 1.850,- Kč  (bez DPH) / osoba, cena s DPH: 2 238,50 Kč/ osoba

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 4.3.2013 na email: laboratore@tuev-nord.cz,  tel.: 545 110 120-2, Nebo fax: 545 211 709

Platbu lze provést přímo před přednáškou.

Seznam účastníků

 

Účastník 1:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 2:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 3:

Jméno a příjmení:

 

Email:

Účastník 4:

Jméno a příjmení:

 

Email:

 

Organizace

 

Adresa

 

IČ/DIČ

 

 

 

Kontakt (email/tel)

 

 

POTVRZENÍ PLATBY

Úhrada účastnického poplatku ve výši ………………….… byla provedena dne ………….…….……
převodem z našeho účtu č.: ……………….……………………………………………………………………………
na Váš účet č.: 72813/0300 – ČSOB Praha (IBAN: CZ93 0300 0000 0000 0007 2813, BIC: CEKOCZPP).

Jako variabilní symbol pro platbu uveďte Vaše IČO. Po obdržení platby bude vystaven daňový doklad v souladu s platným zákonem o DPH

.…………………………………….……

                                                                                                       podpis, razítko

  • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
    V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.