PF 2019

TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizacePod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8 – Libeň  

 Program semináře

Specifikace pro dřevní i nedřevní pelety a brikety a prokazování jejich kvality

 9:30 – 10:00 Registrace účastníků

 10:00   Specifikace dřevních a nedřevních pelet, prokazování jejich kvality, RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

12:00   Dotační program, Milana Štěpánková, EUROPROJECT, Boskovice

 12:30   Diskuze k dotačním programům

 12:40   Přestávka na kávu a občerstvení

13:15   Specifikace dřevních briket, prokazování jejich kvality, RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

 14:00   Normy na tuhá paliva v Evropě, certifikační program ENplus a certifikace tuhých paliv v ČR, RNDr. Alice Kotlánová,  TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

  14:30   Diskuze, RNDr. Alice Kotlánová

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.