TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizacePod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8 – Libeň  

Závazná přihláška na seminář 

Specifikace pro dřevní i nedřevní pelety a brikety a prokazování jejich kvality

Datum konání: 12.4.2012 (čtvrtek)

Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., BRNO, Křenová 52 (dům Nosreti), 2. patro, učebna č. 210

Cena: 1 680,- Kč  (včetně 20 % DPH)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 11.4.2012 na email: kotlanova@tuev-nord.cz

tel.: 545 110 120-2, fax: 545 211 709

Titul, jméno a příjmení:  
Organizace:  
Adresa:  
IČ:   DIČ:  
Telefon:  
E-mail:  
Forma platby: a) předem převodem na účet                 b) v hotovosti na místě

 

………………………………                                                      …………………………….………..

                datum                                                                                                                 podpis

Potvrzení platby:

 

Úhrada účastnického poplatku ve výši ………………….… byla provedena dne ………….…….…….
převodem z našeho účtu č.: ……………….……………………………………………………………………………..
na Váš  účet č.: 72813/0300 – ČSOB Praha (IBAN: CZ93 0300 0000 0000 0007 2813, BIC: CEKOCZPP).

Jako variabilní symbol pro platbu uveďte Vaše IČO.
Po obdržení platby bude vystaven daňový doklad v souladu s platným zákonem o DPH.

…………………………………….……

                                                                                                       podpis, razítko

  • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
    V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.