PF 2019

TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizacePod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8 – Libeň  

Závazná přihláška na seminář 

Specifikace pro dřevní i nedřevní pelety a brikety a prokazování jejich kvality

Datum konání: 12.4.2012 (čtvrtek)

Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., BRNO, Křenová 52 (dům Nosreti), 2. patro, učebna č. 210

Cena: 1 680,- Kč  (včetně 20 % DPH)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 11.4.2012 na email: kotlanova@tuev-nord.cz

tel.: 545 110 120-2, fax: 545 211 709

Titul, jméno a příjmení:  
Organizace:  
Adresa:  
IČ:   DIČ:  
Telefon:  
E-mail:  
Forma platby: a) předem převodem na účet                 b) v hotovosti na místě

 

………………………………                                                      …………………………….………..

                datum                                                                                                                 podpis

Potvrzení platby:

 

Úhrada účastnického poplatku ve výši ………………….… byla provedena dne ………….…….…….
převodem z našeho účtu č.: ……………….……………………………………………………………………………..
na Váš  účet č.: 72813/0300 – ČSOB Praha (IBAN: CZ93 0300 0000 0000 0007 2813, BIC: CEKOCZPP).

Jako variabilní symbol pro platbu uveďte Vaše IČO.
Po obdržení platby bude vystaven daňový doklad v souladu s platným zákonem o DPH.

…………………………………….……

                                                                                                       podpis, razítko

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.