TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizace  Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8 – Libeň


pořádá

 

Seminář


 

Specifikace pro dřevní i nedřevní pelety a brikety a prokazování jejich kvality


 

 

Garant: RNDr. Miloš Kužvart

Přednášející: RNDr. Alice Kotlánová

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky nových evropských norem na kvalitu tuhých biopaliv, tzn. dřevních pelet a briket, nedřevních pelet (agropelety) a briket, dále požadavky na prokazování jejich kvality podle ČSN EN 15234 (části 1 až 6) platnými v ČR v 1. pololetí tohoto roku a s dotačními programy dotýkajícími se této problematiky.

Seminář je určen pro výrobce, dovozce a uživatele tuhých biopaliv (pelet, briket a dalších), pro výrobce kotlů, výrobce lisů na pelety a brikety, provozovatele bioplynových stanic apod. Součástí semináře bude diskuze týkající se často opakujících se otázek o výrobě, kvalitě a předkládání kvality těchto výrobků v České republice a v Evropě a o požadavcích na dřevní pelety v Rakousku a Německu. Dále budou prezentovány dotační programy dotýkající se této problematiky, které jsou aktuální pro tento rok (Milana Štěpánková, EUROPROJECT, Boskovice).

Datum semináře: 12.4.2012 (čtvrtek) v 10:00 h, BRNO

Účastnický poplatek: 1 680,- Kč (včetně 20 % DPH)

Přihlášku a program naleznete na www.pelety-biomasa.cz. Vyplněné přihlášky zasílejte na email: kotlanova@tuev-nord.cz, tel.: 545 110 120-2, fax: 545 211 709 (kontaktní osoba RNDr. Alice Kotlánová).

Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., BRNO, Křenová 52 (dům Nosreti), 2. patro,
učebna č. 210

Doprava:  od hlavního nádraží tramvaj č. 8 směr Líšeň, č. 10 směr Stránská skála, č. 13 směr Juliánov – zastávka Vlhká, pěšky ve směru tramvaje k domu Nosreti, vchod přes recepci Nosreti (hlavní vchod), Křenová 52. Možnost parkování na parkovišti, vjezd z Čechyňské ulice.

Přihláška na seminář.

Program semináře.

  • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
    V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.