PF 2019

Adresa:

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny
Olomoucká 7/9 (v areálu Alstom s.r.o.)
656 66 Brno
Česká republika
  

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz  

Vedoucí: RNDr. Alice Kotlánová
Tel.: +420 545 110 120
  +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Fax: +420 545 211 709

 

Kontaktní osoby pro obory/Contacts:

Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod)Laboratory for testing solid, liquid and alternative fuels, biofuels, oils and water
  
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
 
 +420  545 110 127
 +420 545 210 272
 
Laboratoř analytické chemie
Laboratory of Analytical Chemistry
  
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz
 +420 545 110 125
 +420 545 210 272
Metalografická laboratoř
Laboratory of Metallography
 
RNDr. Ing. Jiří Kovalovský
kovalovsky@tuev-nord.cz

Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.
sohaj@tuev-nord.cz
Zástupce vedoucího Mechanické laboratoře
 +420 545 110 128
 +420 545 210 272

+420 545 110 126
Mechanická zkušebna plastů
Mechanical Testing Laboratory of Plastics
  
Stanislav Kazda
kazda@tuev-nord.cz
 
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272
Mechanická zkušebna kovů
Mechanical Testing Laboratory of Metals
Stanislav Kazda
kazda@tuev-nord.cz
 +420 545 110 131
 +420 545 210 272

 

Certifikace tuhých biopaliv

Vedoucí: certifikačního místa COV 3170: RNDr. Alice Kotlánová laboratore@tuev-nord.cz
Telefon: +420 545 110 120  
  +420 545 210 625  
Mobil: +420 724 355 718  
Fax: +420 545 211 709  
Garant: Mgr. Eva Hrstková  
Telefon: +420 545 110 127 hrstkova@tuev-nord.cz

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.