Adresa:  

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny Brno
Olomoucká 7/9 618 00 Brno
Česká republika

Mapa (vchod v areálu Amulle, a.s.)

e-mail: laboratore@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz

 

Vedoucí Laboratoří a zkušeben Brno
Ing. Kateřina Hrubá
hruba@tuev-nord.cz
+420 545 110 125
+420 545 110 123

 +420 602 318 970
Vedoucí Certifikačního místa

Šumavská 15
602 00 Brno

RNDr. Alice Kotlánová
kotlanova@tuev-nord.cz
+420 724 355 718

 

Mechanická zkušebna
Ing. Lukáš Cének
cenek@tuev-nord.cz
+420 545 110 131

 

Metalografická laboratoř
Ing. Pavel Šohaj, PhD.
sohaj@tuev-nord.cz
+420 545 110 132 

 +420 602 612 057
Laboratoř analytické chemie
Mgr. Veronika Hrušková
hruskova@tuev-nord.cz

+420 545 110 125

 

Laboratoř energetické chemie (analýza tuhých,
kapalných a alternativních paliv, biopaliv, olejů a vod) 
Ing. Dana Wojnarová
wojnarova@tuev-nord.cz
+420 545 110 127

 

  • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
    V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.