Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Klastr Česká peleta byl založen v roce 2010 a je zájmovým sdružením českých firem a výzkumných organizací zabývajících se výrobou a distribucí pelet a dalších tvarovaných biopaliv a také kotlů na tyto biopaliva a službami v této oblasti. Na stránkách klastu www.ceska-peleta.cz jsou uvedeny organizace, které jsou členy tohoto klastru. Je velice přínosné, že vzniklo zájmové sdružení zabývající se touto oblastí, které si vzalo za své informovat o těchto biopalivech, jejich kvalitě a použití, kotlech na biopaliva o o všem, co se kolem těchto paliv děje a podporovat české výrobce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.