Certifikace pelet ENplus®

Certifikace pelet podle požadavků systému ENplus®

European Pellet Council (EPC) a European Biomass Association (AEBIOM)

pro výrobce, prodejce, distributory a dopravce dřevních pelet určených pro vytápění

Certifikaci podle systému ENplus® v České republice spravuje Klastr Česká peleta, jako národní poskytovatel licence, ve spolupráci s naší společností TÜV NORD Czech, s.r.o., která je certifikačním, inspekčním i zkušebním orgánem. Certifikační proces probíhá v souladu s požadavky Příručky pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění, verze 3.0 (vydání srpen 2015), vydané European Pellet Council.

 Certifikace podle systému ENplus® je aplikovatelná na všechny části řetězce od výrobců, prodejců až po distributory a dopravce

Následující kroky jsou nezbytné pro provedení certifikace ENplus®:

 • certifikační audit (posouzení počátečního stavu certifikovaného subjektu, tj. dokumentace, laboratorního   vybavení, výrobního vybavení, vstupních materiálů a výrobních postupů apod.)
 • odběr vzorku dřevních pelet a laboratorní analýza
 • porovnání shody s požadavky na kvalitu dřevních pelet uvedenými v Příručce pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění a v EN ISO 17225-2 (Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele)
 • vyhodnocení zprávy o shodě s požadavky ENplus®
 • vystavení certifikátu
 • kontrolní audity (příp. recertifikační audit) probíhají 1x ročně během certifikačního období

Zkoušky požadované pro certifikaci ENplus® dřevních pelet pro vytápění se provádí podle EN ISO 17225-2 a mají následující rozsah:

stanovení průměru a délky pelet, obsahu vody, obsahu popela, mechanické odolnosti, obsahu jemných částic, výhřevnosti, sypné hmotnosti, obsahu dusíku, síry a chloru, obsahu těžkých kovů: arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, rtuti, niklu a zinku a teploty tavitelnosti popela.

 Certifikáty jsou vydávány na 3 roky s kontrolními audity vždy po 12ti měsících.

Kroky nezbytné pro získání práva používat ochrannou známku ENplus®:

 • kladné vyjádření certifikačního orgánu TÜV NORD Czech, s.r.o. ve zprávě o shodě a vydání certifikátu
 • sepsání smlouvy o používání ochranné známky ENplus® s Klastrem Česká peleta (www.ceska-peleta.cz)

Výhody získané certifikací ENplus®

 • po obdržení certifikátu bude Vaše společnost společně s dalšími evropskými výrobci zveřejněna na mezinárodních stránkách www.enplus-pellets.eu/
 • současně s udělením certifikátu získává Vaše společnost i právo používat ochrannou známku ENplus®, jejímž vlastníkem je sdružení AEBIOM a smlouvu o používání značky poskytuje Klastr Česká peleta
 • Vaše společnost prokáže shodu s požadavky na kvalitu dřevních pelet pro maloodběratele podle EN ISO 17225-2 a její dlouhodobé zajištění
 • Vaše společnost se zařadí mezi prestižní evropské výrobce kvalitních dřevních pelet pro maloodběratele
 • značka ENplus® je nezbytným předpokladem pro Váš úspěšný vstup na zahraniční trh
 • označování výrobků prestižní značkou ENplus®-A1 nebo ENplus®-A2

Společnost TÜV NORD Czech je jediným subjektem v ČR, který v sobě splňuje všechny 3 požadavky na zkušební, inspekční a certifikační orgán ve smyslu požadavků normy ENplus®. Certifikace je prováděna českými auditory schválenými organizací EPC (European Pellet Council).

Podklady a informace o certifikaci ENplus®  získáte:

RNDr. Alice Kotlánová                               Ing. Petr Klein
e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz                 e-mail: klein@tuev-nord.cz
mob.: + 420 724 355 718                 mob.:+420 601 141 191
 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
  V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
 • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
  Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.