PF 2019

 

Certifikace pelet ENplus

Certifikace pelet podle požadavků systému ENplus

European Pellet Council (EPC) a European Biomass Association (AEBIOM)

pro výrobce, prodejce, distributory a dopravce dřevních pelet určených pro vytápění

Certifikaci podle systému ENplus® v České republice spravuje Klastr Česká peleta, jako národní poskytovatel licence, ve spolupráci s naší společností TÜV NORD Czech, s.r.o., která je certifikačním, inspekčním i zkušebním orgánem. Certifikační proces probíhá v souladu s požadavky Příručky pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění, verze 2.0 (vydání duben 2.0), vydané European Pellet Council.

 Certifikace podle systému ENplus je aplikovatelná na všechny části řetězce od výrobců, prodejců až po distributory a dopravce

Následující kroky jsou nezbytné pro provedení certifikace ENplus:

 • certifikační audit (posouzení počátečního stavu certifikovaného subjektu, tj. dokumentace, laboratorního   vybavení, výrobního vybavení, vstupních materiálů a výrobních postupů apod.)
 • odběr vzorku dřevních pelet a laboratorní analýza
 • porovnání shody s požadavky na kvalitu dřevních pelet uvedenými v Příručce pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění a v EN 14961-2 (Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele)
 • vyhodnocení zprávy o shodě s požadavky ENplus
 • vystavení certifikátu
 • kontrolní audity (příp. recertifikační audit) probíhají 1x ročně během certifikačního období

Zkoušky požadované pro certifikaci ENplus dřevních pelet pro vytápění se provádí podle EN 14961-2 a mají následující rozsah:

stanovení průměru a délky pelet, obsahu vody, obsahu popela, mechanické odolnosti, obsahu jemných částic, výhřevnosti, sypné hmotnosti, obsahu dusíku, síry a chloru, obsahu těžkých kovů: arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, rtuti, niklu a zinku a teploty tavitelnosti popela.

 Certifikáty jsou vydávány na 3 roky s kontrolními audity vždy po 12ti měsících.

Kroky nezbytné pro získání práva používat ochrannou známku ENplus:

 • kladné vyjádření certifikačního orgánu TÜV NORD Czech, s.r.o. ve zprávě o shodě a vydání certifikátu
 • sepsání smlouvy o používání ochranné známky ENplus s Klastrem Česká peleta (www.ceska-peleta.cz)

Výhody získané certifikací ENplus

 • po obdržení certifikátu bude Vaše společnost společně s dalšími evropskými výrobci zveřejněna na mezinárodních stránkách www.enplus-pellets.eu/
 • současně s udělením certifikátu získává Vaše společnost i právo používat ochrannou známku ENplus, jejímž vlastníkem je sdružení AEBIOM a smlouvu o používání značky poskytuje Klastr Česká peleta
 • Vaše společnost prokáže shodu s požadavky na kvalitu dřevních pelet pro maloodběratele podle EN 14961-2 a její dlouhodobé zajištění
 • Vaše společnost se zařadí mezi prestižní evropské výrobce kvalitních dřevních pelet pro maloodběratele
 • značka ENplus je nezbytným předpokladem pro Váš úspěšný vstup na zahraniční trh
 • označování výrobků prestižní značkou ENplus-A1 nebo ENplus-A2

Společnost TÜV NORD Czech je jediným subjektem v ČR, který v sobě splňuje všechny 3 požadavky na zkušební, inspekční a certifikační orgán ve smyslu požadavků normy ENplus. Certifikace je prováděna českými auditory schválenými organizací EPC (European Pellet Council).

Podklady a informace o certifikaci ENplus  získáte:

RNDr. Alice Kotlánová                               Ing. Petr Klein
e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz                 e-mail: klein@tuev-nord.cz
mob.: + 420 724 355 718                 mob.:+420 601 141 191
 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
 • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
  Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
 • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
  Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.