Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Certifikace pevných paliv a biopaliv

TÜV NORD Czech, s.r.o., Certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45011:1998 provádí certifikaci tuhých paliv a tuhých biopaliv, a pro tato paliva vydáváakreditovaný Certifikát

V případě Vašeho zájmu o certifikaci pevných paliv a biopaliv nás, prosím, kontaktujte na adrese Certifikačního místa v Brně:

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Certifikační místo
Olomoucká 7/9,
656 66 Brno 

Vedoucí Certifikačního místa: RNDr. Alice Kotlánová
Tel.:        +420  545 110 120
Mobil:     +420  724 355 718
Fax:        +420  545 211 709
e-mail:    
laboratore@tuev-nord.cz

 Seznam výrobků a výrobců, kteří získali certifikát, je uveden v seznamu certifikovaných biopaliv.

Pro získání certifikátu je nutno předložit následující dokumenty: objednávku, žádost o certifikaci, smlouvu o certifikaci, technický dokument, podle které je výrobek vyroben.

Certifikace se provádí podle následujícího certifikačního schématu. Certifikační schéma pro certifikaci jakosti pevných paliv, pevných biopaliv je v souladu s Pokynem ISO/IEC 67, systém č. 1b. Schéma zahrnuje:

 a)      zajištění vzorkování (akreditovaná činnost laboratoře)

 b)      zadání zkoušek ve zkušební laboratoři akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025

 c)   převzetí protokolů o zkoušce včetně nejistot měření (součástí protokolů o zkoušce jsou v případě subdodávky i výsledky ze smluvní akreditované zkušební laboratoře)

 d)      posouzení shody s kriteriální normou v hodnotící zprávě

 e)      rozhodnutí o vydání certifikátu

 f)        udělení certifikátu

 g)      zajištění kontrolního odběru vzorku a následné zajištění zkoušek 1 x v průběhu platnosti certifikátu (není proveden v případě, že má organizace zavedený systém jakosti dle EN ISO 9001) nebo je proveden v případě jakékoliv stížnosti týkající se certifikovaného výrobku

 

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.