TÜV NORD Czech, s.r.o., Certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45011:1998 provádí certifikaci tuhých paliv a tuhých biopaliv, a pro tato paliva vydává akreditovaný Certifikát.

V případě Vašeho zájmu o certifikaci pevných paliv a biopaliv nás, prosím, kontaktujte na adrese Certifikačního místa v Brně:

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Certifikační místo
Šumavská 15
602 00 Brno

 

Vedoucí Certifikačního místa: RNDr. Alice Kotlánová
Mobil:     +420  724 355 718
e-mail:     kotlanova@tuev-nord.cz

Pro získání certifikátu je nutno předložit následující dokumenty: objednávku, žádost o certifikaci, smlouvu o certifikaci, technický dokument, podle které je výrobek vyroben.

Certifikace se provádí podle následujícího certifikačního schématu. Certifikační schéma pro certifikaci jakosti pevných paliv, pevných biopaliv je v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, systém č. 1b. Schéma zahrnuje:

a)      zajištění vzorkování (akreditovaná činnost laboratoře)

b)      zadání zkoušek ve zkušební laboratoři akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025

c)   převzetí protokolů o zkoušce včetně nejistot měření (součástí protokolů o zkoušce jsou v případě subdodávky i výsledky ze smluvní akreditované zkušební laboratoře)

d)      posouzení shody s kriteriální normou v hodnotící zprávě

e)      rozhodnutí o vydání certifikátu

f)        udělení certifikátu

g)      zajištění kontrolního odběru vzorku a následné zajištění zkoušek 1 x za 12 měsíců v průběhu platnosti certifikátu nebo v případě jakékoliv stížnosti týkající se certifikovaného výrobku

 

  • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
    V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
  • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
    Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.