Certifikace

Obsahuje informace z oblasti certifikace tuhých biopaliv

Good CHipsV letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva používané pro energetické účely. Certifikovány mohou být všechny společnosti celého dodavatelského řetězce, které chtějí prodávat výrobky s označením GoodChips®.

TÜV NORD Czech jako jediná certifikační společnost v ČR nabízí certifikaci dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®. Je to další certifikace dřevní biomasy, kterou nabízí certifikační orgán TÜV NORD Czech COV 3170 a  která navazuje na velmi úspěšnou certifikaci dřevních pelet ENplus®.

Logem GoodChips® jsou označovány certifikované společnosti dodávající certifikovanou dřevní štěpku a současně logo označuje zaručenou vysokou kvalitu dřevní štěpky a drceného dřeva podle požadavků certifikace GoodChips®. Vlastníkem této značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, která je nyní již rozšířena po celém světě.

Systém certifikace GoodChips® je obdobný jako u certifikace ENplus® a spočívá v tom, že výrobce, zpracovatel nebo prodejce zapojený do certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® prostřednictvím Národního partnera bude po provedení inspekce provozu certifikován certifikačním orgánem TÜV NORD Czech a získá na své výrobky označení GoodChips®. Součástí certifikace je inspekce a také stanovení fyzikálně chemických vlastností. Výsledkem bude, že na trh bude dodávána dřevní štěpka a drcené dřevo s přesně definovanou a udržitelnou třídou kvality. Uživatel, který bude používat dřevní štěpku nebo drcené dřevo pro topení v kotlích, pro vytápění obytných a veřejných budov nebo průmyslových objektů, si pak může přesně definovat kvalitu dřevní štěpky nebo drceného dřeva, která mu bude dodávána subjekty certifikovanými podle GoodChips®.

Výhody této certifikace budou na obou stranách, tj. jak u zákazníků, tak u dodavatelů:

 • dřevní štěpka a drcené dřevo o udržitelné vysoké kvalitě;
 • snížení nutných kontrolních kroků pro příjem dřevní štěpky;
 • vyšší energetické využití dřevní štěpky o zaručené kvalitě v plném rozsahu dodávek;
 • ochrana producentů, kteří pracují podle osvědčených postupů, zejména proti novým subjektům na trhu, kteří nejsou obeznámeni s biomasou;
 • snadnější komunikace mezi subjekty;
 • obchodování na mezinárodní úrovni s odkazem na standardizované třídy;
 • konkurenční výhoda prostřednictvím diferenciace produktů, kterou poskytuje ochranná známka GoodChips® a
 • v neposlední řadě pro držitele značky GoodChips® až do roku 2021 výhodnější podmínky ze strany Bioenergy Europe.

Dotazy ohledně nové certifikace dřevní štěpky a drceného paliva GoodChips®, prosím, směřujte na:

RNDr. Alice Kotlánová, mobil: +420 724 355 718, e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz

Brzy uveřejníme podrobnosti o semináři Kvalita a certifikace paliv z biomasy, který proběhne v Bratislavě 24.4.2014.

Budeme se těšit na Vaši účast.

pelety_tuvNaše společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. získala jako první v ČR akreditaci od národního poskytovatele licence ENplus Klastru Česká peleta, který je členem European Pellet Council za ČR. Tímto jsme nově rozšířili své portfolio služeb o certifikaci dle systému ENplus (certifikace dřevních pelet pro účely vytápění). Tento certifikát je určen pro výrobce, dopravce a obchodníky s dřevními peletami, kteří je nabízejí v zemích Evropské unie, zvláště pak v Rakousku, Německu a Itálii. Součástí certifikačního procesu je posouzení splnění požadavků systému ENplus žadatelem, laboratorní prověření kvality dřevních pelet a zjištění, zda výrobek splňuje požadavky normy EN 14961-2. Na základě výsledků inspekčního auditu a laboratorních zkoušek je pak žadateli následně udělen certifikát pro pelety třídy ENplus-A1, ENplus-A2 nebo EN-B, na jehož základě žadatel získá od České pelety souhlas s používáním značky ENplus.

biomass

V pátek 28.6.2013 od 13:00 do 15:10 v pavilonu P, 1. patro, sál P1 v areálu Veletrhy Brno bude v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně probíhat doprovodný program BIOMASA, s názvem Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy, na kterém budou prezentovány následující přednášky:

 

 

 • 13.00 – 13.20      Ing. Laštůvka, SITA

Téma: Energetické využití složek z BRO a SKO

 • 13.20 – 13.50      Ing. Pavlína Voláková, VÚZT

Téma: Trvale udržitelné energetické využití biomasy“ – modelový příklad energetického využití       biomasy na úrovni venkovského regionu, spolupráce zemědělec, obec, provozovatel energetického zdroje

 • 13.50 – 14.20      doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Téma: Technologie využití odpadní dřevní hmoty z vinic a sadů pro energetické účely

 • 14.20 – 14.50      Marek Řebíček,  CDP

Téma: Výroba a distribuce dřevních pelet v ČR

 • 14.50 – 15.10      RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

Téma: Kvalita a certifikace biomasy podle evropských norem

Budeme se těšit na Vaši účast.

Dne 30.5.2013 proběhl seminář určený pro výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus nebo již tuto certifikaci mají. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR dosud jediná společnost TÜV NORD Czech.

Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou určených pro vytápění a kogenerační jednotky o výkonu až 1 MW v obytných, komerčních a veřejných budovách. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat značku ENplus-A1, Enplus-A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie.

Cílem semináře je seznámit účastníky se systémem a uplatněním certifikace ENplus, s požadavky na dokumentaci, kvalitu a na provozní laboratorní zkoušky, včetně vybavení.

Součástí semináře je předvedení provozních laboratorních zkoušek nezbytných pro výrobce. Každý účastník semináře získá certifikát o jeho absolvování s rozsahem přednášek.

Přednášejí odborníci z Klastru Česká peleta a TÜV NORD Czech, kteří certifikaci ENplus provádějí a mají se systémem zkušenosti.

Datum konání:  30.5.2013 (čtvrtek)

Místo konání:    TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu),

                             Olomoucká 7/9, 656 66 Brno

Pozvánka na seminář

Přihláška na seminář

 

Pelety z triticale

 

Úřad pro normalizaci a zkušebnictví vydal novou evropskou normu, která specifikuje nedřevní pelety, tj. pelety vyrobené z bylinné a ovocné biomasy a ze směsí dřevní i nedřevní biomasy pro neprůmyslové použití, ČSN EN 14961-6 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele. Tato norma uzavírá soubor šesti norem označovaných ČSN EN 14961. Norma obsahuje 2 tabulky se specifikacemi pro pelety vyrobené z obilné slámy, chrastice rákosovité a ozdobnice čínské a pelety vyrobené z bylinné a ovocné biomasy a ze směsí a příměsí, ve kterých jsou uvedeny požadavky na konečný výrobek. Normu doporučujeme všem, kteří se výrobou těchto pelet zabývají. Naše laboratoře provádějí kompletní analýzy nedřevních pelet podle této normy a zařazení pelet do jednotlivých tříd. Výrobce nebo dodavatel tak získá certifikát nebo osvědčení o kvalitě paliva, kterým může odběratelům prokázat fyzikálně chemické parametry podle ČSN EN 14961-6.

Krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů v roce 2012

 přejí

pracovníci Laboratoří a zkušeben TÜV NORD Czech.

TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno provádějí akreditované zkoušky pelet, briket a ostatní biomasy podle nejnovějších evropských norem, které byly letos  v dubnu a květnu začleněny do českých technických norem. V rámci flexibilní akreditace byly tyto normy včleněny do rozsahu akreditace laboratoře energetické chemie, která tak začala provádět stanovení popela dle ČSN EN 14775, obsahu vody dle ČSN EN 14774-1, -2, -3, spalného tepla a výhřevnosti dle ČSN EN 14918, sypné hmotnosti dle ČSN EN 15103, mechanické odolnosti pelet dle ČSN EN 15210-1 a obsahu prchavé hořlaviny dle ČSN EN 15148. Zkoušení jednotlivých vlastností podle evropských norem je v souladu s nově vydanou klasifikační normou ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky a lze jej využít jako podklad pro certifikaci biopaliv.

Laboratoře a zkušebny, TÜV NORD Czech, s.r.o. provádějí akreditované zkoušky dřevěného uhlí a briket z dřevěného uhlí podle normy ČSN EN 1860-2 v následujícím rozsahu: Celý příspěvek

 • Good CHipsNová certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips®
  V letošním roce byla zavedena mezinárodní certifikace dřevní štěpky a drceného dřeva GoodChips® platná bez jakéhokoliv geografického omezení, tzn., že certifikace bude prováděna nejen v Evropě, ale počítá se i s ostatními zeměmi. Jedná se o certifikaci zaměřenou na kvalitu dřevní štěpky a drceného […]
 • INFORMACE POTŘEBNÉ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DO LABORATOŘE ENERGETICKÉ CHEMIE
  Při zadávání zakázek do naší laboratoře se nás často ptáte, jaké množství vzorku je k analýzám potřebné. Připravili jsme proto pro Vás malý přehled potřebných množství vzorků různých typů paliv. Uhlí: pro rozbor cca 1,5 – 2 kg, pro stanovení melitelnosti 2 – 3 kg. Biopaliva: – […]
 • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
  TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.