Nabídka TÜV

- TUV nabídka služeb
- Certifikace systémů
- Moderní Laboratoře
- ČSN, EN i certifikace ISO
- STK

Kontakty

Tel.: +420 545 110 120
Tel.: +420 545 210 625
Mobil: +420 724 355 718
Kontaktní formulář

Archiv pro měsíc: Září 2011

V září jsou k dispozici nové evropské zkušební normy na tuhá alternativní paliva jako české technické normy. jedná se o normu ČSN EN 15408 na stanovení obsahu síry, chloru, fluoru a bromu a dále o ČSN EN 15440 na stanovení obsahu biomasy. Kromě zkušebních norem vychází i norma  ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva – Terminologie, definice a popis a také ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva – Systémy managementu kvality – Specifické požadavky pro jijich použití při výrobě tuhých alternativních paliv.

V červnu 2011 byla vydána nová evropská norma EN 14961-2 (Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele), která obsahuje tabulku s parametry dřevních pelet, které jsou rozděleny do tří tříd: A1, A2 a B.  Nejpozději do prosince 2011 by norma měla být vydána i jako česká technická norma.

Kniha Dřevní peleta

Vydavatelství LING vydalo novou publikaci nazvanou

DŘEVNÍ PELETA aneb peleta mýtů zbavená, kterou napsal Ing. Zdeněk Lyčka. Moderní publikace se zabývá peletou od její historie až po součané nové evropské normy. Čtenáři jsou odkryty aspekty výroby pelet , včetně příkladů peletizačních linek a uvedení energetické náročnosti této výroby. Velký důraz věnuje popisu a hodnocení vlastností dřevní pelety a zkoušení jednotivých parametrů.  Pro uživatele pelet jsou zde také předloženy reálné náklady na vytápění peletami. Kniha je napsána zkušeným praktikem a doporučujeme ji všem, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Palivové dřevo

Článek RNDr. Alice Kotlánové Nová evropská norma pro palivové dřevo pro maloodběratelepublikovaný v časopise Energie 21 pojednává o nové evropské normě pro maloodběratele na palivové dřevo EN 14961-5, která byla vydána v srpnu 2011 jako ČSN EN 14961-5. Norma předkládá nové specifikace na palivové dřevo. Ve článku je uvedeno porovnání požadavků na palivové dřevo podle ČSN EN 14961-1 a ČSN EN 14961-5.

Článek RNDr. Alice Kotlánové Testování biomasy a výrobků z biomasy (pelet a briket) určených ke spalováníbyl uveřejněn v časopisu Energie 21 a je k dispozici na serveru biom.cz. Poukazuje na hlavní aspekty testování pelet, briket a ostatních výrobků z biomasy. Čtenář se zde seznámí se základními požadavky na testování i s principem jednotlivých zkušebních metod.

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.