Archiv pro měsíc: Leden 2011

Normy pro specifikaci a klasifikaci tuhých paliv z biomasy ČSN EN 14961, část 2 až 6

 

Lektor: RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

             Milana Štěpánková, EUROPROJECT, Boskovice

             Mgr. Eva Hrstková, TÜV NORD Czech s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno

Odborný garant: RNDr. Miloš Kužvart

Seminář je určen pro výrobce, dovozce a uživatele tuhých biopaliv (pelet, briket a dalších), pro výrobce kotlů, výrobce lisů na pelety a brikety apod.

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky nových evropských norem na kvalitu tuhých biopaliv, tzn. dřevěných pelet, dřevěných briket, palivového dřeva, dřevní štěpky platných v ČR v 1. pololetí roku 2011 a s návrhem evropské normy na paliva z fytomasy, ujasnit orientaci v nových normách, specifikacích a klasifikacích, informovat o účinnosti těchto norem v Evropě, o požadavcích na dřevěné pelety v Rakousku a Německu. Dále budou prezentovány dotační programy dotýkající se této problematiky.

Přihláška a program semináře: zde

Datum semináře: 8.3.2011 (úterý) v 10:00 h

 Místo: Republikové centrum vzdělávání s.r.o., BRNO, Křenová 52 (dům Nosreti), 2. patro, učebna č. 210

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7.3.2011 na email: hruba@tuev-nord.cz

tel.: 545 110 125, fax: 545 211 709 

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.