Archiv pro měsíc: Červen 2010

TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny, Brno provádějí akreditované zkoušky pelet, briket a ostatní biomasy podle nejnovějších evropských norem, které byly letos  v dubnu a květnu začleněny do českých technických norem. V rámci flexibilní akreditace byly tyto normy včleněny do rozsahu akreditace laboratoře energetické chemie, která tak začala provádět stanovení popela dle ČSN EN 14775, obsahu vody dle ČSN EN 14774-1, -2, -3, spalného tepla a výhřevnosti dle ČSN EN 14918, sypné hmotnosti dle ČSN EN 15103, mechanické odolnosti pelet dle ČSN EN 15210-1 a obsahu prchavé hořlaviny dle ČSN EN 15148. Zkoušení jednotlivých vlastností podle evropských norem je v souladu s nově vydanou klasifikační normou ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky a lze jej využít jako podklad pro certifikaci biopaliv.

V černu 2010 vydal ÚNMZ novou klasifikační evropskou normu na pelety, brikety a další biomasu ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv- Část 1: Obecné požadavky Celý příspěvek

Laboratoře a zkušebny, TÜV NORD Czech, s.r.o. provádějí akreditované zkoušky dřevěného uhlí a briket z dřevěného uhlí podle normy ČSN EN 1860-2 v následujícím rozsahu: Celý příspěvek

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.