Archiv pro měsíc: Květen 2010

TÜV NORD Czech, s.r.o., Centrum technické normalizace pořádal v Brně

Seminář k nové normě pro klasifikaci a specifikaci tuhých biopaliv ČSN EN 14961-1:2010

a částem 2 až 6 této normy.  Cílem tohoto semináře bylo seznámit výrobce, odběratele a dodavatele s novými požadavky na kvalitu tuhých biopaliv (pelet, briket, dřevní štěpky apod.), které se budou vztahovat na státy používající evropské normy.  Přihlášky byly na www. tuev-nord.cz nebo si je bylo možno vyžádat na laboratore@tuev-nord.cz.

Seminář proběhl v Brně, dne 27.5.2010 v 10:00 h v prostorách školicí místnosti Alstom s.r.o.

  • AKREDITACE LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN BRNO AŽ DO 7.8.2022
    TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno opět prokázali, že splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC17025:2005 a získaly od Českého akreditačního institutu o.p.s. osvědčení o akreditaci ve všech oblastech, tj. pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky materiálů, paliv, energetických […]
  • Seminář – Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus 25.5.2016
    Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, nebo ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační […]
  • Zkoušky uhlí – melitelnost uhlí
    Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádíme stanovení melitelnosti uhlí. Melitelnost […]

Projekty TÜV NORD

Metalografické hodnocení vlastností kovových materiálů neboli tzv. metalografie, je zkouška, která vám pomůže předejít velkým problémům s trvanlivostí materiálů. Proto kontaktujte naši mechanickou zkušebnu, která dokáže, jako jedna z mála zkušeben v ČR analyzovat kovy, plasty, slitiny a mnohé jiné. Když mechanická zkušebna, tak jen od firmy TÜV NORD Czech, která vydává certifikace systému a managementu, ISO 9000 a mnohé jiné.